Adcore i avtal med norska Nera

2001-05-03

Nera ASA har sedan 1995 varit kund hos Adcore och är listad på Nasdaq och på Oslo Börsen. Företaget är världens största leverantör av satellitkommunikationssystem till handelsfartyg, flygplan och bärbara terminaler. Systemet gör det möjligt att kommunicera genom tal, fax och data över hela världen. Detta används ofta av journalister, internationella hjälporganisationer och ambassader, men även i sammanhang som seglingstävlingen Whitbread Around The World (numera Volvo Ocean Race).

Totalt beräknas avtalet inbringa ca 10 MSEK för Adcore Malmö AB.Uppdraget innebär att Adcore på egen hand kommer driva två delprojekt. Det ena gäller tal över IP (VoIP) och det andra är ett delsystem för trafikstyrning och kontrollfunktioner i en basstation för DVB-RCS (Digital Video Broadcasting – Return Channel Satellite).

Adcore arbetar för Satcom LES (basstationer) med systemutveckling, projektledning och stödfunktioner (verktygsstöd och utvecklingsmetodik). Utvecklingen av denna typ av system sker som regel under två till fem år med projektfaser på sex till tolv månader och det är inte ovanligt med en bemanning på fler än 50 personer. Adcore har under åren arbetat i de flesta roller som förekommer i dessa projekt