Adcore fullföljer fokusering till Stockholm

2001-10-03

Antalet medarbetare vid dessa tre kontor uppgår idag till ca 100.

Inom vissa kompetensområden, framförallt Knowledge Management kommer fortsatt samarbete att säkerställas.

Johan Bredberg var tidigare VD för Information Highway Management Consultants och dessförinnan VD i Veritema Consulting. Som medfinansiärer deltar bolaget Deva Invest AG i Zurich, kontrollerat av Stelio Demark och Per Vannesjö.

– Jag ser goda förutsättningar att med den samlade kompetensen i dessa tre verksamheter skapa en slagkraftig konsultgrupp inriktad mot industriell IT och Internet i Malmö, Göteborg och Västerås, säger Johan Bredberg i en kommentar.

– Det är mycket tillfredsställande att vi har hittat en bra lösning för dessa enheter, när Adcore nu fokuserar verksamheten till Stockholm. Nu får de möjlighet till en positiv utveckling under ledning av Johan Bredberg, som har gedigen konsulterfarenhet, kommenterar Ole Oftedal, VD och koncernchef i Adcore.

Samtidigt har Adcore beslutat inleda MBL-förhandlingar om nedläggning av kontoren i Sundsvall och Umeå med idag sammanlagt åtta medarbetare.

Adcore har efter ovanstående förändringar ca 650 medarbetare i Stockholm.

Stockholm den 3 oktober 2001, Adcore AB (publ)