Adcore förvärvar svenska Capito Consulting

2000-09-04

Förvärvet av Capito innebär att Adcore tillförs ytterligare spetskompetens inom mySAP.com, samt värdefull kunskap inom affärskritiska områden såsom CRM (Customer Relationship Management) och SCM (Supply Chain Management,).

Capitos affärsidé är att exploatera möjligheterna i att koppla ihop verksamhetsprocesser, affärssystem och Internet i syfte att stärka kundernas konkurrenskraft. Capitos synsätt innebär att bra e-business-lösningar förutsätter kunskap inom bland annat SCM, CRM och väl fungerande affärssystem.

Adcore måste växa agressivt för att hantera den explosionsartade ökningen i efterfrågan från kunder avseende standardsystem för e-business.

Capito, med kontor i Alvik i Stockholm, är bland annat partner till SAP. Capito har funnits i drygt två år och har vuxit mycket snabbt med god lönsamhet. De nuvarande drygt 30 medarbetarna har en snittålder på 33,5 år och är alla akademiker med lång erfarenhet av affärsprocesser och ERP-projekt.

– Capito är ett ungt, starkt växande och lönsamt konsultbolag. Vi bygger nu tillsammans vidare på vår erkänt starka mySAP.com-kompetens med målet att bli ledande i Sverige avseende konsulttjänster kring standardsystem för e-business och verksamhetsstöd. Med förvärvet av Capito har vi 80 mySAP.com-konsulter tillsammans och blir en ännu mer attraktiv och trovärdig partner till stora företag, säger Jan Maelum, VD för Adcore Stockholm.

– Som en del av Adcore får vi ett bredare erbjudande och blir rätt positionerade i den digitala ekonomin, såväl marknads- som leveransmässigt. Adcore är Europas ledande ”Digital Business Creators”, finns i elva länder och vi vill vara med i den agressiva internationella expansion som nu sker. Vi väljer Adcore för att de är drivna ur strategiperspektivet, vilket också skapar möjligheter för utveckling av medarbetarna, säger Jörgen Nilsson, VD på Capito Consulting.

Capito kommer att konsolideras från och med 1 oktober. Integrationsprocessen inleds omedelbart.

Stockholm den 4 september 2000, Adcore AB (publ)