Adcore förvärvar Facing Facts i Nederländerna

2000-06-19

Förvärvet etablerar Adcore på en viktig marknad i Europa och stärker Adcores position som Europas ledande ”Digital Business Creators”. Facing Facts affärsidé är att vara det ledande webblösningsföretaget i Nederländerna och angränsande länder genom att leverera högkvalitativa produkter och tjänster till marknadsledande företag. Företaget omsätter 7,9 miljoner NLG på årsbasis, en ökning med 100 procent i jämförelse med 1999, och förväntas öka med ytterligare 100 procent kommande år.

– Facing Facts är den bästa internetkonsulten i Holland. Företaget visar god lönsamhet, tillför intressanta kunder och visar en imponerande entreprenörskraft och kompetens inom digitala affärslösningar. Facing Facts är välpositionerat och stärker vår närvaro i Centraleuropa väsentligt. Vi ser stor potential i BeNeLux-länderna liksom uppenbara synergier med vår verksamhet i Tyskland, säger Göran Wågström, VD och koncernchef på Adcore.

– Adcore är Europas ledande ”Digital Business Creators”, och jag är mycket glad att vi nu blir delaktiga i en Paneuropeisk koncern och ett internationellt nätverk, vilket kommer att gynna såväl våra kunder som våra medarbetare. Våra företag passar mycket bra ihop. Vi kompletterar varandra kompetensmässigt och delar samma visioner och tankar om kvalitet, lönsamhet och internationell expansion. Samgåendet hjälper Facing Facts i vår strävan att bli det absolut ledande internet-företaget i Nederländerna, säger Stefanie Lion, VD på Facing Facts.

Facing Facts kärnverksamhet är utveckling och implementation av applikationer baserade på webbteknologi. Företaget erbjuder högkvalitativa internettjänster och skräddarsydda lösningar inom webbutveckling, systemutveckling samt driftlösningar (hosting) som Internet Service Provider (ISP) och Application Service Provider (ASP). Facing Facts har en erfaren ledning med tydligt fokus på lönsamhet och långsiktiga kundrelationer, samt en historik som alltsedan starten 1994 har präglats av stadig tillväxt avseende såväl omsättning som antal anställda.

Bland de tjänster som erbjuds finns konsultverksamhet, konceptutveckling, webdesign, utveckling av internet-, intranät och e-handelslösningar, betalningslösningar, säkerhetslösningar, spelutveckling för internet, programutveckling, webb-kameralösningar, webbannonsering, WAP-lösningar samt webbhotell-verksamhet (hosting).

Den totala köpeskillingen är 33 miljoner NLG. Av denna summa erläggs 74 procent i form av kontanter till externa investorer, och resterande del till Facing Facts grundare och VD Stefanie Lion, dels i form av kontanter, dels i form av 227 494 st nyemitterade aktier i Adcore. Facing Facts kommer att konsolideras från och med 1 juli.

Integrationsprocessen inleds omedelbart och Facing Facts medarbetare kommer redan den 27 juni att delta i ett första gemensamt möte i samband med att den interna RoadShow som pågår inom Adcore anländer till Düsseldorf.

Stockholm den 19 juni 2000

Adcore AB (publ)

http://www.facingfacts.nl/