Adcore fortsätter satsning på affärssystem, Per Agelii ny affärsområdeschef

2002-01-23

Adcores styrelse har även fastslagit datum för kommande rapporttillfällen samt bolagsstämma.

Per Agelii är 36 år och har lång erfarenhet av att arbeta med det totala affärskonceptet runt affärssystem, med tillhörande konsultverksamhet. Per har tillhört företagsledningen för SAP Svenska under ett flertal år och var senast affärsområdesansvarig. Han har även tidigare varit konsultchef och konsult. Verksamheten var inriktad på försäljning och implementering av IT-lösningar till större svenska företag inom många olika branscher.

Adcore bildar nu affärsområdet ”Enterprise Applications” med ett knappt 100-tal management- och applikationskonsulter som kan driva såväl specialistuppdrag som stora projekt/åtaganden. Enterprise Applications erbjuder tjänster och spetskompetens inom business intelligence, supply chain, portaler och affärssystem / ERP. Inom detta område har Adcore i slutet av 2001 och början av detta år haft en stark orderingång och tillväxten bedöms vara kraftig framöver. Mot denna bakgrund är det för Adcore viktigt att förstärka leveransförmågan och bredda erbjudandet inom Enterprise Applications. För att möta en expansion ser Adcore idag ett alltmer tydligt behov av ytterligare kvalificerade konsulter och projektledare inom området.

– Adcore har stark kompetens när det gäller affärssystem och vi möter nu en allt större efterfrågan inom området från våra kunder. Jag är mycket glad att vi nu knutit till oss Per Agelii som ansvarig för den satsning vi gör i syfte att ytterligare förstärka våra positioner inom detta expansiva och lönsamma område. Per är en rak, handlingskraftig och omtyckt ledare med ett brett nätverk och god förståelse för konsultverksamhet och affärsmöjligheterna runt affärssystem, säger Ole Oftedal, VD på Adcore.

Per Agelii ansvarade för uppbyggnaden av SAPs framgångsrika konsultverksamhet (97-99) samt för affärsområdet ”Energi, Transport och Telecom” med bl a Vattenfall, Sydkraft och SJ bland de största kunderna (00-01).

– Adcore har den kanske mest erfarna och kompetenta konsultstyrkan inom detta område, och är SAPs näst största svenska konsultpartner. Detta, i kombination med Adcores övriga kunnande, ger mycket goda möjligheter att bli den ledande aktören för konsultverksamhet runt affärssystem. En mycket spännande utmaning, säger Per Agelii.

Det nya affärsområdet bildas i samband med att en ny organisation införs. ”Enterprise Applications” är ett av sammanlagt fyra affärsområden. Andra affärsområden är ”Management” där Adcores kompetens vad gäller strategirådgivning, processutveckling och förändringsledning samlas, ”Program Management” med erfarna projekt- och programledare samt andra kritiska kompetenser för genomförande av större åtaganden hos kund. Därutöver affärsområdet ”Technology & Development” som arbetar med utveckling, systemintegration och implementering samt därtill hörande processer för att stödja kunden i att driva en effektiv IT-funktion.

Datum för kommande finansiella rapporter

Adcores styrelse har fastställt följande datum för finansiell rapportering och bolagsstämma:

Bokslut 2001 och kommuniké: 20 februari 2002, kvartalsrapport Q1 2002: 25 april, bolagsstämma: 25 april, kvartalsrapport Q2 2002: 22 augusti, kvartalsrapport Q3 2002: 6 november.

Telia-koncernen tecknar ramavtal med Adcore

Adcore har nyligen slutit ett ramavtal med Telia-koncernen för leverans av IT-konsulttjänster. Adcore är i och med detta en av 37 utvalda leverantörer för Telia. Avtalet gäller 2002 och är viktigt för Adcore som i allt större utsträckning kommer att fokusera kring en utvald grupp kunder, däribland Telia.

Stockholm den 23 januari 2002, Adcore AB (publ)