Adcore: Förlängning av förlikningserbjudande

2002-03-18

Likvid för aktier vilka har anmälts inom den ordinarie anmälningsperioden till och med den 15 mars 2002 kommer att utbetalas omgående. Anmälningar har under den ordinarie anmälningsperioden inkommit avseende 70.397 utestående minoritetsaktier, motsvarande 35,3 procent av totalt antal utestående minoritetsaktier. De aktieägare som berörs av erbjudandet kommer att via brev få kompletterande information i anledning av förlängningsbeslutet.

Stockholm den 18 mars 2002, Adcore AB (publ)