Adcore Consulting AB (publ): Försäljning av konvertibla skuldebrev om 50 miljoner kronor.

2002-07-02

Adcore Consulting AB (publ) under namnändring till Connecta AB (publ) (”Connecta”) har idag avyttrat konvertibler med ett nominellt värde om 50 MSEK, motsvarande 4.545.455 konvertibla skuldebrev om nominellt 11 SEK, i Adcore AB (publ) under namnändring till Klövern AB (publ). Connectas totala innehav är därefter 0 st aktier och nominellt 0 MSEK i konvertibler. Konvertiblerna har placerats av Hagströmer & Qviberg till i huvudsak svenska placerare.
 
Priset uppgick till 100 procent av nominellt belopp och har fastställts genom ett anbudsförfarande.
 
För mer information:
Ole Oftedal, VD, Connecta, telefon 08-635 80 00
Torbjörn Gunnarsson, syndikeringschef, Hagströmer & Qviberg, telefon 070-486 17 18