Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari – juni 2002

2002-08-30

Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående bolag, Klövern AB (det gamla moderbolaget) och Connecta AB (det gamla dotterbolaget Adcore Consulting AB). Klövern AB har ändrat verksamhetsinriktning och skapar ett nytt fastighetsbolag genom att förvärva ett fastighetsbestånd från Wihlborgs Fastigheter AB. I augusti har dessutom Klövern träffat överenskommelse om att förvärva två fastighetsbolag i Östergötland, Strandfastigheter och Strömfastigheter, finansierat genom en apportemission om 15,5 miljoner aktier. Bolagens VD Gustaf Hermelin blir ny VD i Klövern efter genomfört förvärv.
 
De från Wihlborgs förvärvade fastigheterna ingår i Klöverns räkenskaper från och med 1 juli 2002. Klövern har under juli 2002 genomfört en nyemission som tillfört bolaget 253 miljoner kronor. De nyemitterade B-aktierna handlas sedan den 8 augusti på Stockholmsbörsens O-lista.
 
Connecta AB med all konsultverksamhet har skiftats ut till aktieägarna enligt lex Asea. Connectas aktier handlas sedan den 15 augusti på Nya Marknaden.
 
Hela rapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk.