Tobin Properties anvisas ett nytt bostadsprojekt i Norra Djurgårdsstaden

2019-12-17

Stockholms stad har beslutat att anvisa Södra Pirkvarteret, som ligger inom del av fastigheten Hjorthagen 1:3 i stadsdelen Östermalm inom Norra Djurgårdsstaden, till Tobin Properties.

Stockholms stad och Tobin Properties ska tillsammans verka för att Södra Pirkvarteret planläggs för ny bebyggelse med cirka 120 bostadslägenheter och även ytor för lokaler.

Denna etapp av Norra Djurgårdsstaden heter Kolkajen. Inom Kolkajen planeras 1 500 nya bostäder varav 40 är flytande studentlägenheter, två förskolor och cirka 11 000 kvm kommersiella ytor, samt parker, torg, kajer och en vattenarena. Kolkajen ligger utmed Husarviken och Värtan och gränsar till Gasverket som blir ett nav för kultur och upplevelser men också stadsdelsservice. En ny konstgjord ö som ska bebyggas möjliggör attraktiva södervända kajer med möjlighet till bad och fler lägenheter i vattennära läge. Utbyggnaden i vattnet skapar också kanaler och en inre vattenbassäng som lämpar sig för olika aktiviteter. Preliminär byggstart för Tobin Properties projekt är 2025.

Läs mer om Pirkvarteren på Stockholm stads hemsida.

För mer information, vänligen kontakta
Patrik Mellgren, Affärsområdeschef Projektutveckling Sverige, patrik.mellgren@klovern.se, 072-856 22 00

Tobin Properties är en del av Klövern, är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.Attachments

Senast ändrad: 2020-09-03