Klövern tecknar ett nytt hyresavtal med Handelsbanken i Västerås

2019-10-25

Klövern har tecknat ett 7-årigt hyresavtal med Handelsbanken avseende cirka 1 100 kvm kontorslokaler i fastigheten Loke 24 i centrala Västerås. Inflyttning beräknas ske i september 2020.

Handelsbanken blir därmed den första nya hyresgästen i den centrala Gallerian-fastigheten (till vänster i bilden ovan) som Klövern förvärvade i och med köpet av Agora. Fastigheten står inför stora förändringar och ska stöpas om från galleria till en modern mixad kontorsfastighet.

”Vi är otroligt glada och stolta att få förtroendet från Handelsbanken när de nu omlokaliserar sig i city. Fastigheten ingår i ett större stadsutvecklingsprojekt där också nya resecentrum i Västerås, Projekt Mälarporten, ingår”, säger Tariq Boholm, Affärsenhetschef Västerås.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tariq Boholm, Affärsenhetschef Västerås, 010-482 74 22, tariq.boholm@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Sigurdsgatan 23 , 721 30 Västerås. Tel: 010-482 70 00, E-post: vasteras@klovern.seAttachments

Senast ändrad: 2020-09-03