Klövern ökar fokus på stadsutveckling

2019-11-14

En central del av Klöverns affärsidé är att aktivt bidra till stadsutvecklingen i tillväxtregioner. För att vara konkurrenskraftig inom stadsutveckling behövs en bred kompetens inom utveckling av både kommersiella fastigheter och bostäder. Som ett led i ambitionen att intensifiera arbetet med stadsutveckling bildade Klövern i oktober ett nytt separat affärsområde för projektutveckling, där Klöverns kommersiella projektutveckling och Tobin Properties utveckling av bostäder integreras.

Som en del av integrationen skapas nu ett nytt gemensamt konceptkontor för det nya affärsområdet. Kontoret byggs i Tobin Properties bostadsprojekt RIO Sundbyberg. Inflyttning i den nya lokalen kommer att ske under våren 2020.

”Det känns fantastiskt roligt att få möjligheten att samla all kompetens och att med vår mixade och intressanta byggrättsportfölj kunna utveckla stadsdelar inom flera segment”, säger Patrik Mellgren, Affärsområdeschef Projektutveckling Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Mellgren, Affärsområdeschef Projektutveckling Sverige, patrik.mellgren@klovern.se,
072-856 22 00
Louise Saxholm, Marknadschef Tobin Properties, louise.saxholm@tobinproperties.se, 072-722 27 20

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.seAttachments

Senast ändrad: 2020-09-03